Parafia św. Jana Chrzciciela - Gliwice

Poza Diecezją Gliwicką: SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ CIERPLIWIE SŁUCHAJĄCEJ W ROKITNIE

Data dodania: 2010-07-20 21:31:35

News


SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ CIERPLIWIE SŁUCHAJĄCEJ W ROKITNIE

(Rokitno - miejscowość w powiecie międzyrzeckim, diecezja zielonogórsko-gorzowska) 


Bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej, kościół barokowy, wnętrze rokokowe, budowany 1740-1762 r. według projektu królewskiego architekta Karola Marcina Frantza, konsekrowany 1848 r. przez abpa Leona Przyłuskiego. Ołtarz wykonany jest z drzewa przez art. Grünewalda z Legnicy w 1760 r. Na centralnym miejscu znajduje się Cudowny Obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Nieznane jest pochodzenie i początki, jak również autor Wizerunku Madonny z Rokitna. Cudowny obraz został namalowany najprawdopodobniej w I poł. XVI w. przez nieznanego artystę, przypuszczalnie ze szkoły niderlandzkiej na desce z drewna lipowego i jest być może fragmentem większego obrazu Madonny z Dzieciątkiem. Znakiem szczególnym dzieła jest odsłonięte ucho Madonny, stąd tytuł Obrazu.

Pierwotnie obraz był w posiadaniu osiadłej na Kujawach rodziny Stawickich, a następny właściciel to Wacław Leszczyński - kanclerz koronny Królestwa Polskiego. Po nim Obraz przejął Jan Opaliński - opat bledzewski, który umieścił go w swojej rezydencji. W 1665 lub 1666 roku Obraz został umieszczony w bocznym ołtarzu klasztornego kościoła bledzewskiego opactwa. Wierni dowiedziawszy się o umieszczeniu Obrazu w kościele zaczęli licznie przybywać. Liczba czcicieli Matki Najświętszej w Obrazie zaczęła szybko wzrastać, zwłaszcza gdy rozeszła się wieść, że sam opat złożony śmiertelną chorobą, po modlitwach i odprawieniu Mszy Świętej przed tym Obrazem nagle wrócił do zdrowia.
Szerzący się kult Matki Bożej w Jej łaskami słynącym Obrazie kolidował z całą formą życia zakonnego, dlatego też postanowiono przewieźć Obraz do kościoła w Rokitnie, gdzie został umieszczony w głównym ołtarzu kościoła parafialnego. Wydarzenie to miało miejsce między lipcem a początkiem listopada 1669 roku. Wielka ilość łask uzyskiwanych za wstawiennictwem Matki Bożej z Wizerunku w Rokitnie spowodowała, że opat bledzewski zwrócił się do biskupa Wierzbowskiego, by wyznaczył specjalną komisję, która winna zbadać pod przysięgą świadków i wiernych. Odpowiedź była pozytywna - powołana komisja odebrała zeznania 17 osób, które doznały cudownych uzdrowień i szczególnych łask. Owocem tych posiedzeń był dekret wydany 3 marca 1670 roku, „w sprawie Obrazu Matki Bożej Niepokalanej, znajdującego się w kościele parafialnym w Rokitnie, należącym do opactwa w Bledzewie, na mocy specjalnego upoważnienia J.E. z Wielkiego Chrząstkowa Wierzbowskiego-bpa. poznańskiego.' Dekret ten stwierdza i uznaje nie tylko łaski i nadzwyczajne pomoce, lecz także cuda wyproszone od Boga przez Bożą Rodzicielkę. Poleca też , aby odtąd Obraz łask był wystawiony do publicznej czci. 
O ważności tego miejsca niech świadczy choćby napis umieszczony na jednej z rycin z 1671 roku: Montis Gloria Rokitniensis Naufragantium Portus Spes Desperanium Unica. Inclaruit Miraculis Approbata A.D. 1671. (Chwało wzgórza Rokitniańskiego, porcie rozbitków morskich, nadziejo jedyna jej pozbawionych. Zajaśniało cudami i zatwierdzono w 1671 roku). 
Sława Matki Bożej z Rokitna oraz pamięć o niedawnej cudownej obronie Jasnej Góry przez Maryję były bardzo żywe w całej Polsce, więc i ówczesny król Polski, Michał Korybut Wiśniowiecki zapragnął pomodlić się przed Jej Obliczem. Obraz zabrano do Warszawy, a następnie na wyprawę na objęte buntem tereny południowo-wschodniej Polski. Tam obnoszono Obraz po obozie rycerskim modląc się o pojednanie i zgodę. Szybkie opanowanie sytuacji i powrót buntowników do jedności uznano za szczególną łaskę wyproszoną u Boga za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanej z Rokitna. Rycerze w dowód wdzięczności za dar jedności w Ojczyźnie i za dar pokoju wyproszony przez Maryję ozdobili Wizerunek Srebrną suknią wysadzaną drogimi kamieniami, a na sercu Maryi umieścili Białego Orła w koronie z napisem „Da pacem Domine diebus nostris' – „Daj Panie pokój dniom naszym”, a król bardzo bogato ozdobił cudowny Obraz (również koroną) i zezwolił na jego powrót do Rokitna.
Wiek XVIII przyniósł bardzo duży rozwój kultu. Powstawały liczne kopie Madonny z Rokitna, z których najsłynniejszą jest czczony obecnie również jako cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej. Rozwijało się również Sanktuarium w Rokitnie. Narastający napływ pielgrzymów sprawiły, że trzeba było rozbudować najpierw budynki plebanijne, jako zaplecze dla przyjmowania wiernych, a następnie wybudować nowy kościół, gdyż dotychczasowy drewniany kościół był za mały, by można było w nim obsłużyć wszystkich przybywających wiernych. W 1705 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła na najwyższym wzgórzu przy drodze do Międzyrzecza, ale nie zrealizowano tych planów. Do chwili obecnej pozostały w ziemi fundamenty tego kościoła (dziś trwają tam prace archeologiczne). Budowę nowego innego kościoła rozpoczęto w 1740 r., a zakończono w 1762. Przeniesiono wówczas Wizerunek Matki Bożej do nowo wybudowanej świątyni, w której przebywa do dziś. Zostawiono tu liczne wota , z których do dziś pozostało niewiele z powodu zaginięcia ich w czasie wojen napoleońskich i pod koniec ostatniej wojny. Mimo usunięcia Ojców Cystersów z Rokitna przez władze pruskie w 1835 roku i ustanowienia niemieckich proboszczów, pielgrzymi nadal przybywali. Przybywający tu Polacy starym zwyczajem przechodzili na klęcząco za ołtarzem z Obrazem Matki Bożej, w którego niszy znajduje się XVI wieczna Figura Chrystusa leżącego w grobie. Należy też podkreślić, iż mimo licznych nakazów ówczesnych władz, żaden z niemieckich proboszczów nie usunął Białego Orła z serca Maryi. Jedynie w latach rządów faszystowskich (Rokitno powróciło do Polski dopiero w 1945 roku) Orzeł był przysłonięty czerwoną kokardą. Rok 1945 , który przyniósł wyzwolenie tym terenom pozwolił też na przywrócenie kultu ukrytego wcześniej przed Armią Radziecką Obrazu. Odnaleziony u kościelnego w Rokitnie przez księdza administratora E. Nowickiego Wizerunek, został poddany zabiegom konserwacyjnym. Na początku sierpnia 1946 roku Obraz powrócił do Rokitna, aby kilka dni później wyruszyć w procesji - pielgrzymce do Gorzowa Wlkp. , gdzie ksiądz administrator w obecności kapłanów ogłosił Matkę Bożą Rokitniańską za zgodą władz kościelnych patronką tych ziem. Odtąd Rokitno zwane było „Częstochową zachodu”.
Matka Boża wsłuchiwała się w głosy przybywających pielgrzymów. Symbolem tego jest odsłonięte ucho , jak mówią znawcy sztuki , domalowane jeszcze przed przybyciem Obrazu do Rokitna. Mimo utrudnień ze strony władz państwowych Sanktuarium Rokitniańskie nadal żyło , a wszystko działo się za przyczyną Pani Cierpliwie Słuchającej z Cudownego Wizerunku.
W kwietniu 1989 roku do Ojca Świętego Jana Pawła II udała się pielgrzymka diecezjalna licząca kilkaset osób z prośbą o pobłogosławienie korony. Na specjalnej Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Ojca Świętego ks. bp Ordynariusz J. Michalik prosząc o poświęcenie przywiezionej korony na Obraz Matki Bożej powiedział, że powstała ona z darów duchowych. Ofiarę pieniężną mógł złożyć tylko ten kto najpierw złożył cenniejszą ofiarę - dar duchowy. „…Trudno wyliczyć zobowiązania modlitewne, zwycięstwa nad sobą, próby walki z nałogiem, przyjęte niechciane życie dziecka, stałą i długofalową opiekę nad nieuleczalnie chorymi, a nawet ofiarę oddania na służbę Maryi samego siebie…” Odpowiedź Ojca Świętego brzmiała „…Błogosławię więc tę koronę, aby zdobiła skronie Pani Rokitniańskiej…' Aktu koronacji w imieniu Ojca Świętego w dniu 18 czerwca 1989 dokonali: ks. Prymas kard. Józef Glemp , ks. kard. Henryk Gulbinowicz abp i metropolita wrocławski oraz ks. bp Ordynariusz Józef Michalik. W uroczystościach wzięli udział: prawie cały Episkopat Polski, zaproszeni goście z różnych kontynentów oraz ponad stutysięczna rzesza wiernych. Dowodem wdzięczności Bogu i Matce Najświętszej za dar Jej królowania było nawiedzenie kopii Cudownego Wizerunku Królowej Rokitniańskiej we wszystkich katolickich rodzinach Kościoła gorzowskiego. Kiedy w 1996 roku cała diecezja obchodziła 50 lecie, główne uroczystości, które odbyły się w Gorzowie Wlkp. 20 sierpnia zaszczyciła swoją obecnością Matka Boża w Znaku Rokitniańskim.
Równie ważnym wydarzeniem w dziejach Cudownego Obrazu była ponowna obecność w Gorzowie 2 czerwca 1997 roku podczas Nabożeństwa z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II , który odbywał kolejną pielgrzymkę do Ojczyzny. Nie mogło zabraknąć Tej, przed którą modlił się Ojciec Święty jako kardynał abp krakowski i której powiedział TOTUS TUUS, nie mogło zabraknąć Tej, która jest nie tylko naszą królową, ale przede wszystkim Matką, szczerze kochającą wszystkie swoje dzieci.  

SANKTUARIUM DZISIAJ

Uroczystości odpustowe: 

- 3.05 N.M.P. Królowej Polski 

- 15.08 Wniebowzięcie N.M.P. (główny odpust, Msza Św. Odpustowa o 12.00) 

- niedziela najbliższa 8.09 Narodzenia N.M.P. 

- pierwsza niedziela września – święto młodzieży,

- pierwsza niedziela października N.M.P. Różańcowej (odpust różańcowy) 

- pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej- ostatnia niedziela maja

Główna Msza polowa w tych dniach o godz. 12.00.

Msza Święta 

- niedziela i święta godz. 9.00 12.00, 15.00 18.00 

- w dni powszednie godz. 11.00 18.00 

Apel Maryjny 

- codziennie godz. 21.00

Od maja do października w każdą pierwszą sobotę miesiąca NOCE FATIMSKIE początek o 19.00 w bazylice (adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec przy podarowanej przez Ojca Świętego figurze Matki Bożej fatimskiej, wspólna Eucharystia). 

ADRES I DOJAZD
 

Parafia-Sanktuarium Maryjne

Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej 

66-341 Rokitno 

tel. 95 749 30 43 

www.rokitno.org

Rokitno znajduje się między Gorzowem Wlkp. , Zieloną Górą a Poznaniem. Jadąc z Gorzowa Wlkp. w kierunku Poznania należy skręcić w Skwierzynie do Rokitna. Jadąc z Poznania w kierunku Gorzowa Wlkp. należy skręcić w miejscowości Przytoczna do Rokitna. Jadąc z Zielonej Góry w kierunku Gorzowa Wlkp. należy skręcić w Międzyrzeczu do Rokitna. 

Odległości drogowe:
 

z Gorzowa Wlkp. 39 km

z Zielonej Góry 76 km

z Poznania 95 km

ze Szczecina 134 km

z Gliwic 417 km 

 

powrót ::

Cytat dnia

Nie trzeba być zaraz super optymistą, ale dla tego, kto widzi wszystko tylko w czarnych barwach, słońce zachodzi już o poranku.

/Phil Bosmans/

Cytat dnia

 

mszenabozenstwakancelaria

PORZĄDEK MSZY ŚW.

dni powszednie w Żernikach (szczegóły KLIKNIJ TU)


W SOBOTY (Żerniki):

godz. 18.00 -
Msza św. niedzielna

W NIEDZIELE (Żerniki) o godz.:
7.00, 9.00, 11.30, 16.00

W NIEDZIELE (Szałsza)
o godz. 10.15


w święta przypadające w dni robocze
: aktualne ogłoszenia (KLIKNIJ TU)

W DNI POWSZEDNIE
w poniedziałki i w czwartki w godzinach rannych
we wtorki, środy i piątki w godzinach popołudniowych
 

UWAGA! NIEKTÓRE PARAFIE ZMIENIŁY PORZĄDEK MSZY ŚW. 
PROSIMY KAŻDORAZOWO INDYWIDUALNIE WERYFIKOWAĆ INFORMACJE ZAWARTE W PONIŻSZYCH ODNOŚNIKACH
Np. w par. Chrystusa Króla w niedzielę nie ma Mszy św. o g. 6.00, a jest o g. 7.30

MSZE ŚW. W GLIWICACH  - niedziele i święta
(informacja dzięki uprzejmości parafii 
św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy)

 

MSZE ŚW. W DIECEZJI GLIWICKIEJ  - niedziele i święta
(informacja wg "Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Diecezji Gliwickiej")

 

Panel