Parafia św. Jana Chrzciciela - Gliwice

Słowo Administratora Apostolskiego Diecezji Gliwickiej na Wielki Post 2023 roku

Data dodania: 2023-02-26 09:19:07

News

Okres Wielkiego Postu niezmiennie w życiu wspólnoty kościelnej jest czasem wysiłku duchowego, bez którego niemożliwe staje się nawrócenie na właściwe drogi naszego postępowania.Umiłowani!

Okres Wielkiego Postu niezmiennie w życiu wspólnoty kościelnej jest czasem wysiłku duchowego, bez którego niemożliwe staje się nawrócenie na właściwe drogi naszego postępowania. Mają one być zgodne z wymaganiami ukazywanych cierpliwie zasad, by zmierzać konsekwentnie do dojrzałości i uczciwości wobec oczekiwań naszego Zbawiciela. Ten okres stwarza wspaniałą okazję, aby poczuć się zgodną wspólnotą, realizującą zadania, prowadzące nas do oczekiwanego dobra. Nieustannie punktem odniesienia w tym wysiłku ma być dostrzeżone przez nas oblicze Boga, zarówno w Starym Testamencie, jak też na Górze Przemienienia, o której wspomina Ojciec Święty Franciszek w tegorocznym orędziu na Wielki Post. Dla nikogo z nas nie ulega wątpliwości, że życie nasze toczy się w atmosferze coraz trudniej pozwalającej dostrzegać prawdziwą twarz Stwórcy, bo sami ją deformujemy w naszym oddziaływaniu społecznym. W tym mieszczą się nasze grzechy i – powiedzmy szczerze – niedojrzałości w wierze. Więc zgodnie z nawoływaniem proroka Joela Kościół w swym nauczaniu zachęca: „Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty, i nawracajcie się do Boga waszego” (Jl 2,13). Sens tego nawoływania ma skierować każdego z nas ku odrzuceniu naszych przyzwyczajeń, uformowanych wyłącznie według naszych ludzkich wzorów. Trzeba nam podjąć autentyczną pracę nad uwrażliwieniem sumień, dostrzegania, że jesteśmy jedną wielką rodziną, czyli Kościołem, w którym egzystują zgodnie dobrzy i grzesznicy, bogaci i ubodzy, mocni i złamani na duchu. W tym wymiarze często nie stajemy na wysokości oczekiwań, dlatego o Kościele coraz częściej i głośniej mówi się bez szacunku, formułuje się liczne zarzuty o jego niewłaściwym przewodzeniu powierzonej mu wspólnocie ludzi ochrzczonych. A przecież od dwudziestu stuleci przechowuje on i przekazuje kolejnym pokoleniom żywą pamięć o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Bowiem On trwa niezmiennie na czele całej ludzkości i wszystkich bez wyjątku zaprasza do pójścia za Nim, wskazując na drogę coraz doskonalszego zmierzania do celu ostatecznego, co w obecnej chwili dobitnie ukazuje zaproszenie do kroczenia drogą synodalną. Jakże tę tajemnicę dobitnie ukazuje Papież, jako równoległy wysiłek wybranych uczniów Chrystusa w osobach Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor, by zachwycić nas rąbkiem przemienionego Chrystusa. Bez tego zachwytu, o którym później wyróżnieni apostołowie zaświadczają, nie osiągniemy przemiany ani osobistej, ani wspólnotowej jako pojednana społeczność Kościoła. Z tego względu trzeba nam odkrywać na nowo siłę głosu z nieba: „Jego słuchajcie” (Mt 17,5). Dostrzegamy w tym troskę Najwyższego Pana, byśmy bez przerwy zapoznawali się z Bożymi pouczeniami, pozwalającymi nam odkryć wielkość samego Boga, ujawniającego swoje dary w kierowanym do nas natchnionym słowie. Tylko w ten sposób uczestniczymy w wewnętrznym pokoju, który już uciszył uczniów, gdy schodzili z góry Tabor: „Wstańcie, nie lękajcie się” (Mt 17,6-) – czyli wracajcie do waszego życia, zmierzajcie przez życie drogami, jakie od czasu Bożych objawień pozwalają oczyszczać Kościół Święty z jego błędów oraz słabości.


Umiłowani!

Przed 11 laty rozpoczynałem moją posługę w umiłowanej Diecezji Gliwickiej na 3 tygodnie przed Wielkim Postem roku 2012. W tym momencie przekazuję pasterską troskę o ten Kościół również na początku tegoż pięknego czasu chrześcijańskiej odnowy naszych serc. Jak potrafiłem, głosiłem te prawdy, a dziś z należną czcią, w duchu apostolskiej łączności, przekazuję kontynuowanie tego trudu mojemu następcy Biskupowi Nominatowi Sławomirowi, dla którego wypraszam obfitość darów wiary i miłości na drodze wspierania Ludu Bożego naszej diecezji w wysiłku rozdzierania serc, a nie tylko szat. Niech Pan, który kieruje losami świata i swojego Kościoła, będzie zawsze ku pomocy z nowym Pasterzem i z nami wszystkimi.

Pozostaję we wspólnocie ducha z Wami wszystkimi – Drodzy Współbracia Kapłani, Osoby życia konsekrowanego oraz Drogie Siostry i Drodzy Bracia – u boku nowego Przewodnika dusz naszych w Kościele diecezji gliwickiej.


Gliwice, w Środę Popielcową 22 lutego 2023 r.


† Jan Kopiec

Administrator Apostolski Diecezji Gliwickiej

powrót ::

Cytat dnia

Iść przez życie, tak jak uczniowie z Emaus, z tym trzecim pomiędzy nami, który nadaje boską wartość całemu naszemu działaniu.

/Chiara Lubich/

Cytat dnia

 

mszenabozenstwakancelaria

PORZĄDEK MSZY ŚW.

dni powszednie w Żernikach (szczegóły KLIKNIJ TU)


W SOBOTY (Żerniki):

godz. 18.00 -
Msza św. niedzielna

W NIEDZIELE (Żerniki) o godz.:
7.00, 9.00, 11.30, 16.00

W NIEDZIELE (Szałsza)
o godz. 10.15


w święta przypadające w dni robocze
: aktualne ogłoszenia (KLIKNIJ TU)

W DNI POWSZEDNIE
w poniedziałki i w czwartki w godzinach rannych
we wtorki, środy i piątki w godzinach popołudniowych
 

UWAGA! NIEKTÓRE PARAFIE ZMIENIŁY PORZĄDEK MSZY ŚW. 
PROSIMY KAŻDORAZOWO INDYWIDUALNIE WERYFIKOWAĆ INFORMACJE ZAWARTE W PONIŻSZYCH ODNOŚNIKACH
Np. w par. Chrystusa Króla w niedzielę nie ma Mszy św. o g. 6.00, a jest o g. 7.30

MSZE ŚW. W GLIWICACH  - niedziele i święta
(informacja dzięki uprzejmości parafii 
św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy)

 

MSZE ŚW. W DIECEZJI GLIWICKIEJ  - niedziele i święta
(informacja wg "Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Diecezji Gliwickiej")

 

Panel