Parafia św. Jana Chrzciciela - Gliwice

Abp Szewczuk: bestialstwo Rosjan powinno poruszać chrześcijańskie sumienia

Data dodania: 2022-06-12 07:11:04

News

W swoim codziennym przesłaniu abp Światosław Szewczuk przypomniał, że centrum najkrwawszych walk na Ukrainie jest wciąż obwód ługański i jego stolica Siewierdonieck. Ludność cywilna w okupowanych miejscowościach jest masakrowana przez Rosjan. „Docierające do nas opowieści o bestialstwie rosyjskiej armii powinny poruszyć każde chrześcijańskie sumienie. Te wydarzenia wołają do całego świata o ratunek dla mieszkańców tych terenów” – mówił zwierzchnik ukraińskich grekokatolików.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie,


Dziś jest sobota, 11 czerwca 2022 r., a Ukraina przeżywa już  108. dzień wielkiej, krwawej wojny prowadzonej przez rosyjskiego agresora przeciwko narodowi ukraińskiemu.  

Dziękujemy Panu Bogu i Siłom Zbrojnym Ukrainy za to, że dożyliśmy tego poranka, że możemy zobaczyć światło dnia, że możemy zobaczyć promienie słońca.

Epicentrum potężnych starć zbrojnych pozostaje obwód ługański, miasto Siewierodonieck i część regionu, która obecnie znajduje się pod kontrolą armii ukraińskiej. W rejonie walk i na terytoriach okupowanych ludność doświadcza ciężkich upokorzeń i maltretowania, przeżywa tragiczne chwile, o których zapewne nie wiemy wszystkiego, ale to, co do nas dociera, powinno poruszyć każde chrześcijańskie sumienie. Te wydarzenia wołają do całego świata o konieczność ocalenia tych osób, o natychmiastowe powstrzymanie agresora i tej niesprawiedliwej wojny.  

Ukraińskie regiony graniczące z Rosją - Sumy, Charków i Czernihów - zostały ponownie ostrzelane przez stronę rosyjską z różnego rodzaju broni. Ciężkie walki toczą się także na południu naszej ojczyzny, w szczególności w obwodach chersońskim, dniepropietrowskim i zaporoskim. Jesteśmy pod wrażeniem odwagi, siły i dzielności młodych, 18 i 19 letnich chłopców, którzy swoją ofiarą ratują naszą ojczyznę przed krwiożerczym wrogiem.

Dziś pragniemy szczególnie podziękować za wszystkich, którzy z bronią w ręku lub za pomocą modlitwy wspierają Ukrainę w tym trudnym okresie. Jest takie przysłowie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. A kiedy nasza ojczyzna znalazła się w obliczu tragedii wojny, głęboko odczuwamy wszelkie słowo wsparcia, każdy gest przyjaźni wszystkich ludzi dobrej woli z całego świata, którzy pomagają Ukrainie zwyciężyć i przybliżyć dzień zwycięstwa nad złem 

Dziś, w sobotę, przeżywamy także 9 dzień Dekady Misyjnej. Już jutro, zgodnie z kalendarzem juliańskim, będziemy obchodzić uroczystość Pięćdziesiątnicy i Zesłania Ducha. Dekada Modlitwy Misyjnej jest właśnie czasem modlitwy o owocność Kościoła w głoszeniu Ewangelii Chrystusowej współczesnemu człowiekowi.  Widzimy, doświadczamy, że współczesny człowiek jest zraniony przede wszystkim w swojej zdolności do tworzenia relacji międzyludzkich. Zwłaszcza zamknięcie w sobie podczas pandemii i inne elementy współczesnej kultury sprawiają, że osoba taka staje się niekiedy niewiarygodnie samotna. Możemy być połączeni siecią z całym światem, a nie mieć prawdziwych, pełnych relacji międzyludzkich. A dzisiaj oczekujemy Ducha Świętego jako Tego, który jest Nauczycielem prawdziwych, głębokich relacji między ludźmi. Co więcej, jest On Uzdrowicielem tej ludzkiej zdolności, jaką jest komunikacja, tworzenie jedności z drugim człowiekiem.  

Dzisiejsza Ewangelia, którą słyszymy, którą czytamy, która jest naszym duchowym pokarmem, opowiada o rozmowie zmartwychwstałego Chrystusa z księciem apostołów Piotrem, który trzykrotnie zaparł się swego Mistrza podczas Jego męki. I oto Zmartwychwstały Chrystus pyta swego ucznia: „Piotrze, czy miłujesz Mnie?”. Ciekawe jest to, że Piotr prawdopodobnie na początku nie rozumie w pełni pytania Mistrza, ponieważ odpowiadając: „ Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”, Piotr ma na myśli raczej przyjaźń, mówi raczej o upodobaniach, jakie istnieją między zwykłymi przyjaciółmi. Ale Chrystus mówi o miłości, tej miłości, którą Bóg kocha człowieka. Nie mówi o przyjaźni, ale o miłości ofiarnej, która prowadzi do poświęcenia siebie, ale daje życie. I po raz trzeci Chrystus pyta: „Piotrze, czy kochasz Mnie”... używając tego samego języka, którego Piotr używa wobec Niego. Chrystus schodzi na poziom zdolności Piotra do miłości, do poziomu jego relacji miłosnych. Czyni to właśnie po to, aby podnieść go na wyższy poziom, do zdolności kochania tak, jak Bóg. I kończy rozmowę przepowiednią, że Piotr odda życie za Chrystusa.

Dzisiaj bardzo potrzebujemy Nauczyciela miłości, którym jest Duch Święty. Często bowiem możemy mówić do siebie w tym samym języku, nie rozumiejąc się wzajemnie. Natomiast ten, kto kocha, rozumie wszystko i pojmuje bez słów. Jakże trudno jest dziś Ukrainie mówić światu o tym, co jej dolega, jak trudno jest wyjaśnić cierpienia, jakie rosyjski agresor zadaje naszej ojczyźnie. Bardzo często ludzie, którzy nie miłują Ukrainy, nie rozumieją nas.

Dlatego chcemy dziś podziękować tym wszystkim, którzy umieją miłować, którzy mówią językiem miłości Ducha Świętego i w ten sposób czują, słyszą bez słów ból i cierpienie Ukrainy.

Tego dnia modlimy się także za naszych zmarłych. Dziś jest dzień powszechnej pamięci o zmarłych, ponieważ nasza chrześcijańska miłość jest silniejsza niż śmierć. Nasza chrześcijańska miłość obejmuje życiem, życiem w Bogu nawet tych, którzy odeszli do wieczności.

Modlimy się dziś za wszystkich, którzy oddali życie za naszą ojczyznę: za naszych żołnierzy, za tych, którzy oddali swoje życie, abyśmy mogli żyć dzisiaj i cieszyć się wspólną modlitwą i wspólną refleksją nad słowem Bożym.     

Boże, błogosław Ukrainę. Duchu Święty, Duchu Bożej miłości, zstąp na nas, przyjdź i naucz nas kochać. Naucz dziś ludzkość mówić językiem miłości. Wtedy, mówiąc językami, ludzie będą rozumieli siebie nawzajem i będą mogli tworzyć jedność i integralność w Twoim Kościele Chrystusowym.

Duchu Święty, przyjmij w Twoje ramiona wszystkich naszych zmarłych i obdarz ich życiem wiecznym.  

Niech błogosławieństwo Pana zstąpi na was, ze względu na Jego łaskę i miłość do ludzi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!


st (KAI) / Kijów

Katolicka Agencja Informacyjna

ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 czerwca 2022

Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski

powrót ::

Cytat dnia

Najtrudniej jest być z Jezusem na co dzień.

/Ks. Jan Twardowski/

Cytat dnia

 

mszenabozenstwakancelaria

PORZĄDEK MSZY ŚW.

dni powszednie w Żernikach (szczegóły KLIKNIJ TU)


W SOBOTY (Żerniki):

godz. 18.00 -
Msza św. niedzielna

W NIEDZIELE (Żerniki) o godz.:
7.00, 9.00, 11.30, 16.00

W NIEDZIELE (Szałsza)
o godz. 10.15


w święta przypadające w dni robocze
: aktualne ogłoszenia (KLIKNIJ TU)

W DNI POWSZEDNIE
w poniedziałki i w czwartki w godzinach rannych
we wtorki, środy i piątki w godzinach popołudniowych
 

UWAGA! NIEKTÓRE PARAFIE ZMIENIŁY PORZĄDEK MSZY ŚW. 
PROSIMY KAŻDORAZOWO INDYWIDUALNIE WERYFIKOWAĆ INFORMACJE ZAWARTE W PONIŻSZYCH ODNOŚNIKACH
Np. w par. Chrystusa Króla w niedzielę nie ma Mszy św. o g. 6.00, a jest o g. 7.30

MSZE ŚW. W GLIWICACH  - niedziele i święta
(informacja dzięki uprzejmości parafii 
św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy)

 

MSZE ŚW. W DIECEZJI GLIWICKIEJ  - niedziele i święta
(informacja wg "Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Diecezji Gliwickiej")

 

Panel