Parafia św. Jana Chrzciciela - Gliwice

Możliwość dokonania odpisu 1% należnego podatku

Data dodania: 2022-01-01 12:44:37

News

Drodzy Parafianie!

Stoimy na progu 2022 r. W życiu naszych rodzin rozpoczyna się czas dokonywania rocznych rozliczeń podatku dochodowego. Od kilku lat istnieje możliwość, aby w ramach rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych dokonać odpisu 1% należnego podatku i przekazać go na rzecz tzw. Organizacji Pożytku Publicznego. To wielkie dobrodziejstwo, że możemy sami zadecydować komu chcemy w ten sposób pomóc. Niestety, jak podają dane statystyczne, wielu podatników nie korzysta jeszcze z tej możliwości.

Jako Parafia w ostatnich latach, zachęcaliśmy do przekazywania  tej części podatku dla naszych parafian: Łukasza Gaidy, Piotrusia Kubickiego, Julii Natkaniec-Majchrzak, na Caritas naszej Parafii, a także (dzięki uprzejmości jednej z fundacji posiadających statut Organizacji Pożytku Publicznego) na rzecz naszej Parafii. W ciągu ostatnich siedmiu lat Parafia pozyskała z tego tytułu kwotę ok. 35,3 tys. zł. Dzięki tym środkom osoby potrzebujące otrzymały opał na zimę, a dzieci codzienny obiad w szkole. 

Wszystkim którzy dokonali tego typu odpisu składamy serdeczne „Bóg zapłać”.


Drodzy Parafianie! 

Zechciejcie w swoich rozliczeniach pamiętać o jednej z tych potrzeb. Poniżej podajemy co należy wpisać w odpowiednie rubryki rocznego rozliczenia, by dokonać tego we właściwy sposób.


Chcąc przekazać 1% podatku na rzecz naszej Parafii należy:  

w rubryce „Numer KRS” wpisać 0000283966, 

a w rubryce „Cel szczegółowy 1%” słowa: Parafia Żerniki


Chcąc przekazać 1% podatku dla Caritas naszej Parafii należy:  

w rubryce „Numer KRS” wpisać 0000247809,

a w rubryce „Cel szczegółowy 1%” słowa: Caritas Diecezji Gliwickiej


Chcąc przekazać 1% podatku dla Łukasza Gaidy należy:

w rubryce „Numer KRS” wpisać 0000037904, 

a w rubryce „Cel szczegółowy 1%” słowa: Łukasz Gaida 7279


Chcąc przekazać 1% podatku dla Piotra Kubickiego należy:

 w rubryce „Numer KRS” wpisać 0000399191, 

a w rubryce „Cel szczegółowy 1%” słowa: „dla Piotra Kubickiego”


Chcąc przekazać 1% podatku dla Julii Natkaniec -  Majchrzak należy:

 w rubryce „Numer KRS” wpisać 0000186434, 

a w rubryce „Cel szczegółowy 1%” słowa: „dla Julii Natkaniec – Majchrzak 62/N na leczenie i rehabilitację”


Zwracamy też uwagę emerytów i rencistów, którzy bardzo często poprzestają na rozliczeniu, przygotowanym niejako w ich imieniu przez ZUS, na pewien fakt. Otóż w rozliczeniu przygotowanym przez ZUS, które przekazywane jest do Urzędu Skarbowego i które otrzymuje też emeryt bądź rencista, jest owszem rozliczony należny poda-tek, ale nie jest dokonany żaden odpis na którąkolwiek Organizację Pożytku Publicznego, i cały podatek przekazywany jest do US. Można tego uniknąć, dokonując na pod-stawie rozliczenia otrzymanego  z ZUS-u, samodzielnego rozliczenia na druku PIT– 37, bądź druku OP. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu osób, szczególnie starszych, może to być kłopotliwe. Dlatego zwracamy się do osób młodszych, aby pomogły swoim rodzicom bądź dziadkom w dokonaniu tego rozliczenia. W ten sposób będą oni mogli również wesprzeć któryś z wymienionych powyżej podmiotów.      

Ks. Proboszcz i Parafialna Rada Duszpasterska

powrót ::

Cytat dnia

Nie trzeba być zaraz super optymistą, ale dla tego, kto widzi wszystko tylko w czarnych barwach, słońce zachodzi już o poranku.

/Phil Bosmans/

Cytat dnia

 

mszenabozenstwakancelaria

PORZĄDEK MSZY ŚW.

dni powszednie w Żernikach (szczegóły KLIKNIJ TU)


W SOBOTY (Żerniki):

godz. 18.00 -
Msza św. niedzielna

W NIEDZIELE (Żerniki) o godz.:
7.00, 9.00, 11.30, 16.00

W NIEDZIELE (Szałsza)
o godz. 10.15


w święta przypadające w dni robocze
: aktualne ogłoszenia (KLIKNIJ TU)

W DNI POWSZEDNIE
w poniedziałki i w czwartki w godzinach rannych
we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach popołudniowych
 

UWAGA! NIEKTÓRE PARAFIE ZMIENIŁY PORZĄDEK MSZY ŚW. 
PROSIMY KAŻDORAZOWO INDYWIDUALNIE WERYFIKOWAĆ INFORMACJE ZAWARTE W PONIŻSZYCH ODNOŚNIKACH
Np. w par. Chrystusa Króla w niedzielę nie ma Mszy św. o g. 6.00, a jest o g. 7.30

MSZE ŚW. W GLIWICACH  - niedziele i święta
(informacja dzięki uprzejmości parafii 
św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy)

 

MSZE ŚW. W DIECEZJI GLIWICKIEJ  - niedziele i święta
(informacja wg "Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Diecezji Gliwickiej")

 

Panel