Parafia św. Jana Chrzciciela - Gliwice

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE, DOTYCZĄCE CMENTARZY W ŻERNIKACH I SZAŁSZY

Data dodania: 2023-11-11 22:42:43

News


Poniżej najważniejsze informacje o zasadach funkcjonowania naszych cmentarzy w Żernikach i Szałszy


1. Cmentarze w Żernikach i w Szałszy są cmentarzami parafialnymi i ich zarządcą jest Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Gliwicach Żernikach.

2. Rezygnację z zajmowanego miejsca cmentarnego (likwidacja starych grobów) należy zgłaszać wyłącznie w kancelarii parafialnej.

3. Budowa nagrobka może się odbyć tylko po uprzednim zgłoszeniu tego w kancelarii parafialnej i po uzyskaniu zezwolenia ze strony parafii. Prace te muszą być prowadzone przy obecności grabarza naszych cmentarzy i zgodnie z jego wskazaniami. Niezastosowanie się do tego skutkować będzie przerwaniem pracy i wyproszeniem z terenu cmentarza pracowników zakładu kamieniarskiego.

4. Wszelkie prace renowacyjne starych nagrobków winny być również zgłoszone w kancelarii parafialnej.

5. Firmom kamieniarskim budującym nagrobki nie wolno wjeżdżać samochodem na teren cmentarza (alejki nie są przystosowane do tak ciężkiego transportu). Obowiązek powiadomienia o tym firmę kamieniarską spoczywa na zamawiającym nagrobek.

6. Cmentarz nie jest parkiem, a miejscem spoczynku naszych bliskich i dlatego, aby uszanować to miejsce, nie wolno na jego teren wprowadzać psów, palić tam papierosów i spożywać alkoholu, jeździć na rowerze czy innym pojeździe (z wyjątkiem osób niepełnosprawnych nie mających innej możliwości poruszania się).

7. Przed dziesiędziu laty wprowadzono zakaz nasadzania krzewów ozdobnych wokół grobów. Krzewy posadzone wcześniej należy utrzymać w wysokości nie przekraczającej 1,5 metra (to ze względów bezpieczeństwa użytkowników cmentarza).

9. Roczna opłata za zajmowane miejsce (bądź rezerwację) obecnie wynosi 20 zł. Opłatę cmentarną prosimy regulować przed lub zaraz na początku opłacanego okresu. Parafia zastrzega sobie prawo likwidacji nieopłaconych miejsc.

10. Jakikolwiek handel przed cmentarzem może odbywać się wyłącznie za zgodą Ks. Proboszcza.

11. Wszelkie sprawy dotyczące płatności związanych z cmentarzem, a także pozwolenia na postawienie nagrobków można załatwiać w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

powrót ::

Cytat dnia

Podziękuj za cierpienie, czy umiesz czy nie umiesz. Bez niego nigdy nie wiesz ile miłość kosztuje.

/Ks. Jan Twardowski/

Cytat dnia

 

mszenabozenstwakancelaria

PORZĄDEK MSZY ŚW.

dni powszednie w Żernikach (szczegóły KLIKNIJ TU)


W SOBOTY (Żerniki):

godz. 18.00 -
Msza św. niedzielna

W NIEDZIELE (Żerniki) o godz.:
7.00, 9.00, 11.30, 16.00

W NIEDZIELE (Szałsza)
o godz. 10.15


w święta przypadające w dni robocze
: aktualne ogłoszenia (KLIKNIJ TU)

W DNI POWSZEDNIE
w poniedziałki i w czwartki w godzinach rannych
we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach popołudniowych
 

UWAGA! NIEKTÓRE PARAFIE ZMIENIŁY PORZĄDEK MSZY ŚW. 
PROSIMY KAŻDORAZOWO INDYWIDUALNIE WERYFIKOWAĆ INFORMACJE ZAWARTE W PONIŻSZYCH ODNOŚNIKACH
Np. w par. Chrystusa Króla w niedzielę nie ma Mszy św. o g. 6.00, a jest o g. 7.30

MSZE ŚW. W GLIWICACH  - niedziele i święta
(informacja dzięki uprzejmości parafii 
św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy)

 

MSZE ŚW. W DIECEZJI GLIWICKIEJ  - niedziele i święta
(informacja wg "Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Diecezji Gliwickiej")

 

Panel