Parafia św. Jana Chrzciciela - Gliwice

Papież: trzeba promować kulturę troski o klimat

Data dodania: 2020-12-13 11:58:53

News

„Przyszedł czas na dokonanie zmiany kursu. Nie zabierajmy nowym pokoleniom nadziei na lepszą przyszłość” – powiedział Papież w wideoprzesłaniu skierowanym do uczestników „Wirtualnego Szczytu Klimatycznego Wysokiego Szczebla”. Wydarzenie zorganizowały: Francja i Wielka Brytania, przy udziale Chile oraz Włoch.

Franciszek zwrócił uwagę, że aktualna pandemia i zmiany klimatyczne nie dotyczą jedynie środowiska, ale mają wymiar etyczny, społeczny, ekonomiczny oraz polityczny, szczególnie jeśli chodzi o wpływ na życie najbiedniejszych oraz najsłabszych. Dlatego ważne jest podjęcie odpowiedzialności za wspólne i solidarne zaangażowania w promocję kultury troski, która postawi w centrum ludzką godność oraz dobro wspólne. Ojciec Święty przypomniał, że nie można niektórych działań przesuwać na później. Państwo Miasto Watykan angażuje się w ograniczenie do zera emisji gazów cieplarnianych przed 2050 rokiem, intensyfikując wysiłki na rzecz ochrony środowiska. Od wielu lat podejmowane są działania służące rozsądnemu zużywaniu zasobów naturalnych, takich jak woda i energia, wydajności energetycznej, zrównoważonej zmienności, zalesiania oraz racjonalnego zarządzania odpadami. „Stolica Apostolska angażuje się w promocję edukacji do ekologii integralnej. Rozwiązania polityczne i techniczne powinny zostać uzupełnione procesem edukacyjnym sprzyjającym modelom kulturowym rozwoju oraz równowagi skupionym na braterstwie i przymierzu pomiędzy człowiekiem a środowiskiem – podkreślił Franciszek. Papież przypomniał, że zainicjował Globalny pakt edukacyjny, aby towarzyszyć szkołom oraz uniwersytetom katolickim, do których uczęszcza ponad 60 mln. uczniów i studentów na wszystkich kontynentach. 'Wsparłem także projekt Ekonomia Franciszka, poprzez który młodzi ekonomiści, przedsiębiorcy, specjaliści od finansów i świata pracy, podejmą nowe drogi, które przezwyciężą ubóstwo energetyczne oraz postawią troskę o dobra wspólne w centrum polityk krajowych i międzynarodowych, i które będą sprzyjały zrównoważonej produkcji także w krajach o niskim dochodzie, dzieląc się odpowiednimi rozwiniętymi technologiami“ – powiedział papież.

 

Krzysztof Ołdakowski SJ /vaticannews / Watykan

 

Katolicka Agencja Informacyjna

ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 grudnia 2020

Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski

powrót ::

Cytat dnia

Długi most miłości do Boga idzie do brzegu wieczności tylko przez kolejne, najbliższe filary, przez miłość bliźniego.

/Bernard Haring/

Cytat dnia

 

mszenabozenstwakancelaria

PORZĄDEK MSZY ŚW.

dni powszednie w Żernikach (szczegóły KLIKNIJ TU)


W SOBOTY (Żerniki):

godz. 18.00 -
Msza św. niedzielna

W NIEDZIELE (Żerniki) o godz.:
7.00, 9.00, 11.30, 16.00

W NIEDZIELE (Szałsza)
o godz. 10.15


w święta przypadające w dni robocze
: aktualne ogłoszenia (KLIKNIJ TU)

W DNI POWSZEDNIE
w poniedziałki i w czwartki w godzinach rannych
we wtorki, środy i piątki w godzinach popołudniowych
 

UWAGA! NIEKTÓRE PARAFIE ZMIENIŁY PORZĄDEK MSZY ŚW. 
PROSIMY KAŻDORAZOWO INDYWIDUALNIE WERYFIKOWAĆ INFORMACJE ZAWARTE W PONIŻSZYCH ODNOŚNIKACH
Np. w par. Chrystusa Króla w niedzielę nie ma Mszy św. o g. 6.00, a jest o g. 7.30

MSZE ŚW. W GLIWICACH  - niedziele i święta
(informacja dzięki uprzejmości parafii 
św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy)

 

MSZE ŚW. W DIECEZJI GLIWICKIEJ  - niedziele i święta
(informacja wg "Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Diecezji Gliwickiej")

 

Panel