Parafia św. Jana Chrzciciela - Gliwice

Franciszek: niech błogosławieństwo Boże towarzyszy nam od początku tego roku

Data dodania: 2019-01-01 15:24:20

News

Rozpoczynający się dzisiaj rok będzie dobry zależnie od tego, na ile ​​każdy przyjmie dobro Boga, które Jezus przychodząc, wniósł w ten świat - powiedział Franciszek w rozważaniach przed pierwszą w tym roku modlitwą Anioł Pański 1 stycznia w Watykanie. Przypomniał, że jest to także Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony przed laty przez św. Pawła VI. A nawiązując do czytanego dzisiaj fragmentu z Księgi Liczb, mówiącego o błogosławieństwie Pańskim dla ludzi, życzył, aby towarzyszyło ono wszystkim od początku tego roku.

Oto polski tekst rozważań papieskich:

 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry i szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich!


Dziś, ósmego dnia po świętach Bożego Narodzenia obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Podobnie jak pasterze z Betlejem trwamy, wpatrując się w Nią i w Dzieciątko, które trzyma Ona w ramionach. I w ten sposób, ukazując nam Jezusa, Zbawiciela świata, Matka nas błogosławi. Dziś błogosławi nas, wszystkich. Błogosławi drogę każdego mężczyzny i każdej kobiety w tym rozpoczynającym się roku, który będzie dobry właśnie zależnie od tego, na ile ​​każdy przyjmie dobro Boga, które Jezus przyszedł, aby wnieść w świat.


To Boże błogosławieństwo nadaje w istocie treść wszystkim życzeniom, które sobie w tych dniach nawzajem składamy. I dziś liturgia powtarza starożytne błogosławieństwo, z jakim kapłani Izraela błogosławili lud. Posłuchajmy uważnie. Brzmi ono: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech Pan zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26). Tak brzmi to prastare błogosławieństwo.


Trzy razy kapłan powtarzał imię Boga, „Panie”, wyciągając ręce ku zgromadzonemu ludowi. W Biblii bowiem imię oznacza samą rzeczywistość, która jest przywoływana, a więc „przyzwanie imienia” Pana nad osobą, rodziną, wspólnotą oznacza ofiarowanie im dobroczynnej mocy, która z Niego wypływa.


W tej samej formule dwukrotnie wspomniano o „obliczu” Pana. Kapłan modli się, aby Bóg je „rozpromienił” i „zwrócił” ku swemu ludowi, udzielając mu w ten sposób miłosierdzia i pokoju.


Wiemy, że według Pisma Świętego oblicze Boga jest dla człowieka niedostępne: nikt nie może zobaczyć Boga i pozostać przy życiu. Wyraża to nadprzyrodzoność Boga, nieskończoną wspaniałość Jego chwały. Ale chwała Boga jest całkowicie Miłością, a zatem, chociaż pozostaje niedostępna, jak Słońce, na które nie można patrzeć, opromienia swoją łaską każde stworzenie, a przede wszystkim mężczyzn i kobiety, w których najbardziej się odzwierciedla.


„Gdy nadeszła pełnia czasu” (Ga 4,4), Bóg objawił się w obliczu człowieka, Jezusa, „zrodzonego z niewiasty”. I tu wracamy do ikony dzisiejszego święta, od której wyszliśmy: ikony Świętej Bożej Rodzicielki, która ukazuje nam Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. To On jest błogosławieństwem dla każdej osoby i dla całej rodziny ludzkiej. On - Jezus - jest źródłem łaski, miłosierdzia i pokoju.


Dlatego święty papież Paweł VI chciał, aby pierwszy stycznia był Światowym Dniem Pokoju. A dzisiaj obchodzimy pięćdziesiąty drugi, którego temat brzmi: 'Dobra polityka służy pokojowi'. Nie myślmy, że polityka jest zastrzeżona tylko dla rządzących: wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za życie „miasta”, za dobro wspólne. Także polityka jest dobra zależnie od tego, na ile każdy wypełnia swoją rolę w służbie pokoju. Niech nam pomaga w tym codziennym trudzie Święta Boża Rodzicielka. Chcę, aby wszyscy powiedzieli trzykrotnie: Święta Boża Rodzicielko...


Na zakończenie tych słów Ojciec Święty z wyciągniętymi dłońmi wypowiedział formułę starotestamentowego błogosławieństwa z Księgi Liczb, o której mówił wcześniej w rozważaniach.


Po wygłoszeniu rozważań, odmówieniu modlitwy maryjnej i udzieleniu wszystkim obecnym na Placu św. Piotra tradycyjnego błogosławieństwa apostolskiego papież pozdrowił zgromadzonych tam pielgrzymów. Oto jego słowa:


Drodzy bracia i siostry,


W dniu Bożego Narodzenia skierowałem do Rzymu i świata orędzie braterstwa. Dziś je ponawiam jako życzenia pokoju i pomyślności. I módlmy się codziennie o pokój. 


Dziękuję Panu Prezydentowi Republiki Włoskiej za życzenia, jakie skierował do mnie wczoraj wieczorem. Niech Pan zawsze błogosławi jego wzniosłej i cennej służbie dla narodu włoskiego.


Serdeczne życzenia kieruję szczególnie do was, drodzy rzymianie i pielgrzymi, którzy jesteście dzisiaj tutaj, na Placu św. Piotra, tak bardzo liczni. Wydaje się, jakby to była jakaś kanonizacja! Pozdrawiam uczestników manifestacji „Pokój na wszystkich ziemiach”, zorganizowanej przez Wspólnotę Sant'Egidio i przybyłych na Plac oraz wielu innych wydarzeń podejmowanych w tym dniu. I tu pragnę wyrazić swoje uznanie i bliskość wobec niezliczonych inicjatyw modlitwy i zaangażowania na rzecz pokoju, odbywających się w tym dniu we wszystkich częściach świata, wspieranych przez wspólnoty kościelne. Pamiętam zwłaszcza o tej, która odbyła się wczoraj wieczorem w Materze.


Za wstawiennictwem Maryi Panny niech Pan pozwoli nam być budowniczymi pokoju, a to zaczyna się w domu, w rodzinie, budowniczymi pokoju każdego dnia nowego roku. I jeszcze raz życzę wam dobrego i świętego roku. Proszę was, nie zapominajcie modlić się za mnie. Smacznego i do zobaczenia.

 

st, kg (KAI) / Watykan

 

Katolicka Agencja Informacyjna

ISSN 1426-1413; Data wydania: 1 stycznia 2019

Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski

powrót ::

Cytat dnia

Kto pragnie ujrzeć twarzą w twarz żywego Boga, niech nie szuka go na pustym fundamencie własnych myśli, lecz w miłości braterskiej.

/Fiodor Dostojewski/

Cytat dnia

 

mszenabozenstwakancelaria


dni powszednie w godzinach rannych (w Żernikach): 

poniedziałek, środa i czwartek 
(szczegóły KLIKNIJ TU)

dni powszednie w godzinach wieczornych (w Żernikach) 
wtorek, środa i piątek
(szczegóły KLIKNIJ TU)

W SOBOTY (Żerniki) o godz.:
16.00 - msza św. w jęz. niemieckim
18.00 -
msza św. niedzielna

W NIEDZIELE o godz.:
7.00, 9.00, 10.15 (w Szałszy), 11.30, 16.00

 

w święta przypadające w dni robocze: aktualne ogłoszenia (KLIKNIJ TU)

 

UWAGA! NIEKTÓRE PARAFIE ZMIENIŁY PORZĄDEK MSZY ŚW. 
PROSIMY KAŻDORAZOWO INDYWIDUALNIE WERYFIKOWAĆ INFORMACJE ZAWARTE W PONIŻSZYCH ODNOŚNIKACH


MSZE ŚW. W GLIWICACH  - niedziele i święta
(informacja dzięki uprzejmości parafii 
św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy)

 

MSZE ŚW. W DIECEZJI GLIWICKIEJ  - niedziele i święta
(informacja wg "Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Diecezji Gliwickiej")

 

Panel